Remiss av Förslag till förordning om ändring av rådets förordningar vad gäller fiskerikontroll, KOM (2018) 368 slutlig Diarienummer: N2018/03915/FJR

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser Näringsdepartementet har remitterat Förslag till förordning om ändring av rådets förordningar vad gäller fiskerikontroll, KOM (2018) 368 slutlig. Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 16 september 2018.

Remissinstanser:

Datainspektionen
Domstolsverket
Ekobrottsmyndigheten
Ekoturismföreningen
Fiskbranschens Riksförbund ·
Fiskekommunerna
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Formas
Förvaltningsrätten i Umeå
Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation HKPO
Havs- och vattenmyndigheten
Hela Sverige ska leva
Hovrätten för Västra Sverige
Greenpeace
Göteborgs universitet
Kammarrätten i Göteborg
Konkurrensverket
Kustbevakningen
Livsmedelsverket
Lunds Universitet
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Matfiskodlarna
Nacka tingsrätt
Naturskyddsföreningen
Naturvårdsverket
Norrbottens Kustfiskare förbund
Polismyndigheten
Producentorganisationen Gävlefisk GFPO
Riksdagens ombudsmän JO
Riksrevisionen
Sametinget
Samförvaltning norra Bohuslän
Skärgårdarnas Riksförbund
Skärgårdsstiftelsen
Sjöfartsverket
Statens jordbruksverk
Statskontoret
Stockholms universitet
Svensk dagligvaruhandel
Sveriges Fiskares PO
Sveriges Fisketurismföretagare SeFF
Sveriges Fiskevattenägareförbund
Sveriges lantbruksuniversitet
Sweden Fishing
Sveriges Fiskares PO
Sveriges Fiskevattenägareförbund
Sveriges kommuner och landsting
Sveriges kust- och insjöfiskares organisation, SKIFO
Sveriges Pelagiska SPFPO
Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund Sportfiskarna
Sveriges Yrkesfiskares ekonomiska förening SYEF
Världsnaturfonden WWF
Åklagarmyndigheten

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.