Hoppa till huvudinnehåll

Remiss av SOU 2018:30 Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning Diarienummer: Ju2018/02293/Å

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser som regeringen har remitterat betänkandet Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning (SOU 2018:30).

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 24 augusti 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Laddar...