Remiss från Finansdepartementet

Remiss av promemorian Sänkt skatt för pensionärer Diarienummer: Fi2017/01434/S1

Publicerad

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat promemorian Sänkt skatt för pensionärer.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast torsdagenden 18 maj 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.