Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag till Socialstyrelsen att betala ut statsbidrag till regioner och kommuner för utökad verksamhetsförlagd utbildning Diarienummer: S2024/00806

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att betala ut statsbidrag till regioner och kommuner för ökat antal veckor för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på sjuksköterskeprogrammen.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska senast den 31 oktober 2024 redovisa uppdraget till Regeringskansliet.

Redovisningen ska innehålla:

  • en sammanställning över antalet s.k. VFU-veckor och placeringar som har genomförts under vårterminen 2023,
  • uppskattat antal VFU-veckor och placeringar som planeras att genomföras i respektive regions eller kommuns regi under vårterminen 2024, och
  • fördelning av medel och hur stor del av den totala ökningen av antalet VFU-veckor som respektive kommun och region har stått för.
Laddar...