Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

En nationell samordnare för ett samlat suicidpreventivt arbete

Publicerad

Regeringen beslutar inrätta en nationell samordnare som ska bistå regeringen och berörda myndigheter med att samordna det suicidpreventiva området.

Ladda ner:

En arbetsgrupp, som ska vara en del av Regeringskansliet, ska bedriva uppdraget. I arbetsgruppen ska två sekreterare ingå. 

I uppdraget ingår även att biträda Regeringskansliet med uppgifter av utredande karaktär inom området psykisk hälsa och suicidprevention. 

Uppdraget gäller från den 11 april 2024 till dess att uppdraget är slutfört, dock längst till den 31 mars 2027. 

Laddar...