Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Utbetalning av medel i enlighet med överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2024 Diarienummer: S2024/00330

Publicerad

(Ny version) Regeringen uppdrar åt Kammarkollegiet att, i enlighet med överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), betala ut 1 527 000 000 kronor till kommuner och regioner. Regeringen uppdrar också till Kammarkollegiet att betala ut 33 000 000 kronor till SKR.

Ladda ner:

Pengarna betalas ut engångsvis under 2024. De medel som inte har använts för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2025. 

Rättelse

I den bilaga till regeringsbeslutet som visade fördelning av medel i enlighet med överenskommelsen om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2024 fanns det felaktigheter. Den har därför tagits bort och ersatts med ett dokument som inte innehåller denna bilaga. Beräkningarna kommer nu att göras om och när det är klart kommer bilagan med listan över fördelning av medel åter publiceras.

Laddar...