Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från

Uppdrag att bedöma möjligheten att donera medicinteknisk utrustning, sjukvårdsmateriel m.m. till katastrof- eller krigsdrabbade områden utomlands Diarienummer: S2024/00130

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att bedöma myndighetens möjlighet att bistå med stöd med anledning av förfrågningar om stöd till katastrof- eller krigsdrabbade områden utomlands.

Ladda ner:

Socialstyrelsen ska 

  • undersöka regionernas möjlighet att avvara medicinteknisk utrustning, sjukvårdsmateriel eller annan utrustning utifrån de förfrågningar som förmedlas via EU:s civilskyddsmekanism eller via Nato EADRCC
  • bistå med samordning och logistik mellan regionerna och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
  • bedöma möjligheten att köpa in och om så är möjligt på ett kostnadseffektivt sätt köpa in medicinteknisk utrustning, sjukvårdsmateriel eller annan utrustning som kan behövas vid utförande av vård i syfte att donera i enlighet med förfrågningarna
  • löpande informera Regeringskansliet om hur arbetet fortskrider och inför att inköp eller donation genomförs
  • senast den 1 februari 2025 slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet. 

Redovisning av uppdraget ska hänvisa till diarienumret för detta beslut. 

Laddar...