Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Ändring av uppdraget om utbetalning av medel i enlighet med överenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2024 Diarienummer: S2024/00129

Publicerad

Regeringen ändrar uppdraget till Kammarkollegiet att betala ut medel i enlighet med överenskommelsen om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2024.

Ladda ner:

Medlen till regionerna och Sveriges Kommuner och Regioner ska betalas ut engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 1 december 2024.

Medlen ska belasta det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg för budgetåret 2024 uppförda anslaget 1:11 Prestationsbundna insatser för att korta vårdköerna, anslagspost 1 Insatser för att korta vårdköerna.

Laddar...