Uppdrag att ta fram ett förslag till färdplan för att fortsätta digitalisera samhällsbyggnadsprocessen Diarienummer: LI2023/03554

Publicerad

Regeringen ger Lantmäteriet i uppdrag att, i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget, ta fram ett förslag till färdplan för att fortsätta digitalisera samhällsbyggnadsprocessen.

Ladda ner:

Förslaget till färdplan ska beskriva hur arbetet för en enhetlig och obruten digital samhällsbyggnadsprocess kan bedrivas utifrån förutsättningarna för dess olika delprocesser.

Lantmäteriet ska lämna nödvändiga författningsförslag.

Lantmäteriet ska senast den 30 april 2024 lämna en skriftlig redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Landsbygds- och infrastrukturdepartementet).