Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att fortsatt öka tillgängligheten till vissa antibiotika Diarienummer: S2023/01709

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att fortsatt öka tillgängligheten till vissa antibiotika utifrån den modell för garanterad ersättning som har tagits fram för att säkerställa tillgång till vissa antibiotika av särskilt medicinskt värde.

Ladda ner:

Folkhälsomyndigheten ska:

senast den 31 december 2023 redovisa uppdraget till Regeringskansliet.