Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om förstärkt tillsyn av mödrahälsovård och förlossningsvård Diarienummer: S2023/00971

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att förstärka den nationella tillsynen av mödrahälsovården och förlossningsvården under åren 2023 – 2025. IVO ska utveckla verktyg och nödvändig datatillgång för att analysera risker på området.

Ladda ner:

IVO delredovisar uppdraget dels den 30 juni 2023, dels den 30 juni 2024. Myndigheten slutredovisar uppdraget senast den 31 mars 2026.