Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att leverera it-tjänster till Utbetalningsmyndigheten

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen ger Skatteverket i uppdrag att för Utbetalningsmyndighetens räkning utarbeta förslag till och påbörja leverans av it-tjänster och det tekniska och administrativa stöd som är nödvändigt för att Utbetalningsmyndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 januari 2024.

Uppdraget ska utföras under 2023 i samverkan med Utredningen om inrättande av Utbetalningsmyndigheten (Fi 2022:01). Kostnaderna för planering, förberedelse samt leverans av vissa nödvändiga it-tjänster och tekniskt och administrativt stöd får uppgå till 8 000 000 kronor under 2023. Principen om full kostnadstäckning ska gälla.