Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om fallprevention Diarienummer: S2023/00786

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att informera beslutsfattare kommuner och regioner om fördelar med fallpreventivt arbete.

Informationsinsatsen ska utgå från befintligt material och ska även lyfta fram mat och måltiders betydelse för det fallpreventiva arbetet.

Socialstyrelsen ska i uppdraget samverka med Sveriges Kommuner och Regioner.

Socialstyrelsen ska löpande informera Regeringskansliet om arbetet.

Socialstyrelsen redovisar senast den 20 maj 2024 uppdraget till Regeringskansliet.

Laddar...