Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om att stärka arbetet med att motverka att ensamkommande barn försvinner

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen, Migrationsverket och Polismyndigheten i uppdrag att tillsammans genomföra ett treårigt utvecklingsarbete avseende problematiken med ensamkommande barn som försvinner. Syftet är att höja kunskapen på området och att utveckla samordnade och långsiktigt hållbara arbetssätt som motverkar att barn försvinner.

Ladda ner:

En slutredovisning av uppdraget ska lämnas till Socialdepartementet senast den 15 september 2025.