Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att stärka kontrollen över det statliga tandvårdsstödet genom ökat samarbete och förbättrad användning av registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Diarienummer: S2022/03250

Publicerad

Regeringen ger Försäkringskassan och Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla sitt samarbete avseende användningen och utformningen av registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Ladda ner:

Försäkringskassan och Socialstyrelsen ska även göra en bedömning av behovet av ändrade föreskrifter inom ramen för uppdraget och vid behov lämna förslag på sådana ändringar. Myndigheterna ska senast 31 maj 2023 lämna en slutredovisning av uppdraget till Socialdepartemnetet.