Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att samordna arbete mot målen i regeringens nationella hemlöshetsstrategi och analysera hur kommunernas akuta boendelösningar används Diarienummer: S2022/03246

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att verka för samordning av uppdrag och insatser som ska bidra till målen i regeringens nationella hemlöshetsstrategi 2022–2026.

Ladda ner:

Myndigheten ska också ta initiativ till kommunikationsinsatser för att sprida kunskap om metoder för att förebygga och motverka hemlöshet.

Kartläggning och analys

Socialstyrelsen ska kartlägga och analysera hur kommunerna använder akuta boendeplaceringar. Om det behövs ska Socialstyrelsen även föreslå åtgärder för att utveckla kommunernas arbete med akuta boendeplaceringar och sprida kunskapen till kommunerna.

Bred samverkan

Socialstyrelsen samverkar i uppdraget med andra myndigheter som kan bidra till målen i den nationella hemlöshetsstrategin, andra aktörer, till samt organisationer och forskare.

Socialstyrelsen delredovisar uppdraget senast den 30 maj 2023 och slutredovisar senast den 31 maj 2027.

Laddar...