Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Ändring av uppdraget att i samarbete med regionerna bistå i arbetet att nå en högre vaccinationstäckning mot covid-19 Diarienummer: S2021/06455

Publicerad

Regeringen ändrar uppdraget till länsstyrelserna att i samarbete med regionerna bistå i arbetet att nå en högre vaccinationstäckning mot covid-19 (S2021/06455) . Uppdragstiden förlängs.

Ladda ner:

Uppdraget ska i stället slutredovisas senast den 31 december 2022. En delredovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 augusti 2022.