Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag att vidareutveckla hjälpmedel till personer med synnedsättning att kunna rösta med bibehållen valhemlighet Diarienummer: Ju2022/00209

Publicerad Uppdaterad

Regeringen ger Valmyndigheten i uppdrag att i samarbete med RISE Research Institutes of Sweden AB (RISE) vidareutveckla och färdigställa en eller flera prototyper av hjälpmedel som kan användas av personer med synnedsättning på ett röstmottagningsställe för att hitta och ta rätt valsedel vid valsedelsställ och för att kunna avge en parti- och personröst utan att behöva begära hjälp.

Ladda ner:

Valmyndigheten ska senast den 28 november 2023 lämna en delredovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) om vilka prototyper som vidareutvecklas, resultatet av dittills genomförda tester, en bedömning av förutsättningarna för att i stor skala upphandla hjälpmedel samt en preliminär uppskattning av kostnader för att tillhandahålla hjälpmedel vid samtliga röstmottagningsställen. En slutredovisning ska lämnas senast den 28 november 2024.

För uppdraget får Valmyndigheten under 2022 använda högst 1 500 000 kronor som ska redovisas mot det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse för budgetåret 2022 uppförda anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati, anslagsposten 5 Allmänna val och demokrati – del till Skatteverket.