Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Tillägg till uppdrag om fortsatt försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål för lagöverträdare under 18 år Diarienummer: Ju2022/00421, Ju2013/04256, Ju2021/02458 (delvis)

Publicerad

Regeringen beslutar om tillägg till tidigare beslutat uppdrag till Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Kriminalvården och Domstolsverket om fortsatt försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål för lagöverträdare under 18 år (Ju2020/02474).

Ladda ner:

Tillägget innebär att myndigheterna ska bygga ut försöksverksamheten till hela polisregion Stockholm under 2022. Verksamheten ska fortsätta efter den 31 december 2022. Den utbyggda och fortsatta försöksverksamheten ska pågå till och med den 31 december 2024 och genomföras med utgångspunkt i förslagen i SOU 2021:46.