Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att utöka nationell övervakning av varianter av SARS-CoV-2 Diarienummer: S2021/01102

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att särskilt bevaka och utöka sekvensering av intressanta varianter av SARS-CoV-2. Myndigheten ska kartlägga varianter i Sverige och undersöka vilka som orsakar vaccingenombrott.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att:

  • på nationell nivå samordna arbetet med att utöka analyserna, vid behov i samarbete med andra aktörer, till ändamålsenliga nivåer för att kunna identifiera SARS-CoV-2 virusvarianter av särskilt intresse
  • följa upp vilka varianter av SARS-CoV-2 som orsakar eventuella vaccin-genombrott
  • kartlägga förekomst av de olika varianter av SARS-CoV-2 som cirkulerar i landet
  • sammanställa regionernas och andra offentliga aktörers arbete med analyser av olika varianter av SARS-CoV-2
  •  dela data till lämpliga databaser.

Uppdraget ska redovisas löpande till Socialdepartementet och avslutas den 31 december 2021. Uppdraget kan komma att förlängas.