Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsätta ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt myndigheterna som upptas i bilagan att under tiden den 1 januari 2019-den 31 december 2020 fortsatt ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik.

De nyanlända arbetssökande ska vara inskrivna hos Arbetsförmedlingen, men de behöver inte vara inskrivna i etableringsuppdraget.

Arbetsförmedlingen ska informera om vilka praktikinsatser som erbjuds, vilka krav som ställs på myndigheterna och, beroende på respektive myndighets förutsättningar, matcha praktikplatser med arbetssökande nyanlända i dialog med myndigheterna. Kvinnor och män ska ges samma möjligheter till praktik.

Arbetsgivarverket ska, inom sitt ansvarsområde, svara för sådan information, rådgivning och utbildning som myndigheterna behöver.

Laddar...