Sveriges stöd till jordbävningsdrabbade i Turkiet och Syrien

Publicerad

Jordbävningarna i Turkiet och Syrien i februari ledde till en mycket svår humanitär situation för människor i de drabbade områdena. Sverige och EU har gett omfattande humanitärt stöd samt bistått med experter och materiel. Värdet på det samlade svenska stödet uppgick i april 2023 till cirka 550 miljoner kronor.

 • Direkt efter det att jordbävningen skett inledde Sverige arbetet för att kunna bistå de drabbade områdena i Turkiet och i Syrien.

  Foto: Francisco Seco_AP_TT

 • Statsminister Ulf Kristersson vid givarkonferensen i Bryssel

  Foto: Johannes Frandsen/Regeringskansliet

 • Två kamouflageklädda personer och en sökhund i rasmassorna.

  Försvarsmaktens hundekipage var med och räddade flera människor ur rasmassorna i det jordbävningsdrabbade området.

  Foto: Försvarsmakten

Den 6 februari 2023 drabbades Turkiet och Syrien av en jordbävning med en magnitud på 7,8 som följdes av två kraftiga efterskalv. Jordbävningarna orsakade omfattande förstörelse och skördade tiotusentals liv. I Syrien var mer än 15 miljoner människor redan innan skalven i behov av humanitärt stöd, en situation som ytterligare försvårades utav jordbävningarna.

Stöd från Sverige och EU

Direkt efter det att jordbävningen skett inledde Sverige arbetet för att kunna bistå de drabbade områdena i Turkiet och i Syrien.

Värdet på det samlade svenska stödet uppgick fram till april 2023 till ca 550 miljoner kronor. Stödinsatserna har pågått i nära samarbete med Sida, MSB och Försvarsmakten som alla bidragit med olika typer av insatser. I Sveriges samlade stöd ingår: 

Ekonomiskt stöd för livräddande insatser, tidig återhämtning och återuppbyggnad:

 • 170 miljoner kronor i humanitärt stöd till jordbävningsdrabbade i Turkiet 
 • 160 miljoner kronor för återuppbyggnad i Turkiet  
 • 140 miljoner kronor i humanitärt stöd till jordbävningsdrabbade i Syrien
 • 30 miljoner kronor oöronmärkt stöd till Internationella rödakors- och röda halvmånefederationens (IFRC) och FN:s kontor för samordning av humanitärt bistånds (OCHA) jordbävningsrespons 

Materiellt stöd till ett samlat värde på cirka 50 miljoner kronor:

 • Personal i form av ett sök- och räddningsteam à 45 personer + sökhundar, samt experter (byggnadsingenjörer, IT-experter och logistiker)
 • 1300 familjetält + sängar, madrasser, mat, elverk och andra tält.
 • 500 nödbostäder
 • 350 pallar med sjukvårdsmateriel
 • Flygtransporter av materiel och personal

I rollen som EU-ordförande aktiverade Sverige EU:s krishanteringsmekanism för att samordna medlemsstaternas stöd. Tillsammans med EU-kommissionen anordnade det svenska ordförandeskapet också en givarkonferens, till stöd för de jordbävningsdrabbade, i Bryssel den 20 mars 2023. Totalt samlades cirka 78 miljarder kronor in under konferensen.

Kärnstöd och fortsatt stöd

Utöver de specifika stöd Sverige gett med anledning av jordbävningarna är Sverige en av världens största humanitära givare med stora kärnstöd till både FN och Rödakorsrörelsen. Kärnstödet är avgörande för att humanitära organisationer ska ha kapacitet och beredskap att snabbt agera i akuta situationer såsom denna, effektivt prioritera resurser där behoven är som störst och hjälpa personer i nöd utan att invänta extra finansiering från givare. 

Sveriges hjälpinsatser i Turkiet är långsiktiga och svarar löpande upp mot de stödbehov som uppstår. Därtill är Sverige fortsatt en stor givare till den utdragna humanitära krisen i Syrien. Regeringen fortsätter att följa utvecklingen noga och står redo att vidare stödja nödställda och lidande i Turkiet och Syrien.