Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten i statens budget

Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten utgör utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution i statens budget.

Området omfattar följande anslag i utgiftsområde 3:

1:1 Skatteverket
1:2 Tullverket
1:3 Kronofogdemyndigheten

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.