Hoppa till huvudinnehåll

Mål för skatter och tull

Målet för utgiftsområdet är att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag samt motverka brottslighet.

För att kunna stödja den ekonomiska politiken på ett effektivt sätt bör skattepolitiken utformas efter fyra vägledande principer:

1. Ett legitimt och rättvist skattesystem

Medborgarna och företagen ska ha ett högt förtroende för skattesystemet. Skatter ska tas ut på ett rättssäkert sätt.

2. Generella och tydliga regler

Skattereglerna ska vara generella och tydliga, med breda skattebaser och skattesatser som är väl avvägda gentemot målen för den ekonomiska politiken. Detta bidrar till ett legitimt och rättvist skattesystem.

3. Beskattning i nära anslutning till inkomsttillfället

Beskattningen ska i möjligaste mån ska ske i anslutning till inkomsttillfället. En minskad förekomst av skattekrediter säkerställer svenska skatteintäkter.

4. Hållbara regler i förhållande till EU

Regelverket ska vara förenligt med EU-rätten, både i förhållande till specifika rättsakter och till bestämmelser i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om fri rörlighet samt reglerna om statligt stöd.

 

Laddar...