Hoppa till huvudinnehåll

Om familjerätt

Uppdaterad

Dessa sidor tar kortfattat upp reglerna om giftermål, skilsmässa, hur äktenskap påverkar makarnas ekonomi och vad som gäller för ogifta sambor. Här finns också information om föräldraskap, vårdnad och underhåll till barn och om vissa arvsregler. Sidorna redovisar de regler som gäller den 1 augusti 2023.

På dessa sidor kan du läsa mer om vilka bestämmelser som gäller inom följande områden:

Webbsidor ersätter broschyrer

Informationen på sidorna om familjerätt är en uppdaterad version av texterna i broschyrerna Familjerätt - kortfattat om lagstiftningen, Arv - kortfattat om lagstiftningen, Föräldrar och barn - kortfattat om lagstiftningen samt Sambor och deras gemensamma hem.

De bestämmelser som beskrivs på sidorna om familjerätt finns i huvudsak i

Lagar och förordningar

Gällande lagar och förordningar är tillgängliga på webbplatsen www.lagrummet.se. När ändringar sker i författningarna publiceras de i Svensk författningssamling, SFS, där de kan läsas och laddas ner.

Laddar...