Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Protokoll om ändring i avtalet med Schweiz för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet (SÖ 1966:8, SÖ 1993:14) 2012:47

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 47
Regeringen beslutade den 24 februari 2011 att underteckna protokollet. Den 26 april 2012 beslutade regeringen att underrätta Schweiz om att protokollet har godkänts. Den Schweiziska regeringen underrättades den 21 maj 2012 och protokollet trädde i kraft den 5 augusti 2012.
Riksdagsbehandling: Prop. 2011/12:78,
bet. 2011/12:SkU10, rskr. 2011/12:188, SFS 2012:234.