Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Azerbajd SÖ 1998:60

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Azerbajdzjan, å andra sidan, jämte protokoll, slutakt och skriftväxling. Luxemburg den 22 april 1996