Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

Högre ersättning vid mastupplåtelser SOU 2012:61

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 10 mars 2011 att tillkalla en särskild utredare för att föreslå en ordning för vinstfördelning vid expropriation och andra sådana förfoganden. Vinstfördelningsutredningen överlämnade sitt betänkande den 2 oktober 2012.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition