Skrivelse från Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2013 Skr. 2012/13:137

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen gjort i rapporten Regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2013 - tydlig och transparent? (RiR 2012:24).

Regeringen instämmer i stora delar i det som Riksrevisionen framhållit avseende behovet av transparens och tydlighet i budgetpropositionen. Regeringen har redan genomfört vissa åtgärder och arbetar kontinuerligt med att öka transparensen och tydligheten i den riktning som riksrevisionen rekommenderar.