Hoppa till huvudinnehåll
Skrivelse från Finansdepartementet

Årsredovisning för staten 2012 Skr. 2012/13:101

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för det ekonomiska utfallet i staten 2012. Skrivelsen omfattar en uppföljning av de budgetpolitiska målen, utfallet på budgetens inkomsttitlar och anslag samt övriga finansiella befogenheter, resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys, utvecklingen av statsskulden, redovisning och riskanalys av statliga garantier och krediter samt nationellt intygande och avgifter till och bidrag från EU. En sammanställning av Riksrevisionens granskningsrap-porter från effektivitetsrevisionen under året och regeringens åtgärder med anledning av dessa lämnas. Vidare redovisas myndigheter som fått en modifierad revisionsberättelse från Riksrevisionen och skälen för detta.
____________________________________________________________
Riksdagen fattade den 19 juni 2013 beslut om skrivelsen. Läs mer om beslutet via länken i högerspalten.

Laddar...