Proposition från Finansdepartementet

Pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2024 Prop. 2023/24:27

Publicerad

I propositionen föreslås att någon uppräkning inte ska göras vid bestämmandet av skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsinkomster för beskattningsåret 2024.

Ladda ner:

Skiktgränsen för beskattningsåret föreslås därmed uppgå till 598 500 kronor.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.