Proposition från Finansdepartementet

Höständringsbudget för 2023 Prop. 2023/24:2

Publicerad

Propositionen innehåller förslag till ändringar som avser statens utgifter för budgetåret 2023.

Ladda ner: