Proposition från Socialdepartementet

Ledarhundar Prop. 2022/23:122

Publicerad

Regeringen föreslår en ny lag för verksamheten med ledarhundar.

Ladda ner:

Regeringen föreslår:

  • att myndighetsutövningen förs över från Synskadades Riksförbund till den förvaltningsmyndighet som regeringen bestämmer. 
  •  att all annan verksamhet som rör ledarhundar – utbildningar, information och stöd – ska föras över till samma förvaltningsmyndighet
  • att förslagen träder i kraft den 1 april 2024 då även lagen om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till den ideella föreningen Synskadades Riksförbund upphävs.