Proposition från Försvarsdepartementet

En ny lag om viktigt meddelande till allmänheten Prop. 2022/23:77

Publicerad

Regeringen föreslår en ny lag om varnings- och informationssystemet Viktigt meddelande till allmänheten (VMA-systemet). I den nya lagen samlas och författningsregleras grunderna för VMA-systemet. Förslagen syftar till att säkerställa ett effektivt, robust och säkert varningssystem till skydd för människor, egendom och miljö såväl i fredstid som vid höjd beredskap och ytterst krig.

Ladda ner:

Den nya lagen och övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari
2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

  • Viktigt meddelande till allmänheten – en översyn av VMA-systemet

    Varnings- och informations­systemet Viktigt Meddelande till Allmän­heten (VMA-systemet) syftar till att kunna varna och ge väg­ledande informa­tion vid olyckor, svåra stör­ningar i viktiga sam­hälls­funk­tioner och andra allvarliga hän­delser.

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition (1 st)

  • En ny lag om viktigt meddelande till allmänheten

    Regeringen föreslår en ny lag om varnings- och informationssystemet Viktigt meddelande till allmänheten (VMA-systemet). I den nya lagen samlas och författningsregleras grunderna för VMA-systemet. Förslagen syftar till att säkerställa ett effektivt, robust och säkert varningssystem till skydd för människor, egendom och miljö såväl i fredstid som vid höjd beredskap och ytterst krig.