Proposition från Finansdepartementet

Extra ändringsbudget för 2022 – Garanti till Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken för lån till Ukraina Prop. 2021/22:152

Publicerad

I denna proposition lämnar regeringen förslag om ekonomiskt stöd till Ukraina med anledning av Rysslands invasion av landet.

Ladda ner:

Det föreslås att Sverige garanterar Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens kompletterande lån till Ukraina till ett belopp om högst 44,7 miljoner euro plus ränta.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition (1 st)

Riksdagsbeslut