Hoppa till huvudinnehåll
Proposition från Finansdepartementet

2016 års ekonomiska vårproposition Prop. 2015/16:100

Publicerad

Ladda ner:

Propositionen innehåller regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken. Riktlinjernas syfte är att ange politikens inriktning inför budgetpropositionen för 2017.

I propositionen lämnas även förslag till vissa ändringar av utgiftsområdenas indelning.

Bilaga 1 i vårpropositionen som excel:
Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser som excel

För beställning av 2016 års ekonomiska vårproposition kontakta:

Riksdagens tryckeriexpedition,
100 12 Stockholm
Tel: 08-786 58 10
E-post: [email protected]

Laddar...