Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Finansdepartementet

Justerad skatt på tobak och nikotin

Publicerad

Ladda ner:

I denna lagrådsremiss föreslås vissa ändringar av beskattningen för tobak och nikotin med anledning av de bedömningar som gjordes i budgetpropositionen för 2024 (prop. 2023/24:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor avsnitt 12.19).

Förslagen innebär bl.a. följande.

  • Skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak och övrig tobak höjs med 9 procent.
  • Skatten på snus sänks med 20 procent. 
  • Definitioner av snus och tuggtobak införs i lagen om tobaksskatt. 
  • Skattebeloppen för tobak och nikotinprodukter som finns i lagen om frihet från skatt vid import, m.m. respektive lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter justeras så att de bättre motsvarar de faktiska skattesatser som de ska spegla. 
  • Skattesatserna för e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter ska varje år räknas om utifrån förändringen i konsumentprisindex.
  • Indexering av tobaksskatten och skatten på vissa nikotinhaltiga produkter ska ske genom att de skattebelopp som gäller den 1 augusti det år då omräkningen sker multipliceras med ett jämförelsetal. Jämförelsetalet ska ange förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni månad det år då omräkningen sker och prisläget i juni månad närmast föregående år. 

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 november 2024.

Laddar...