Hoppa till huvudinnehåll
Lagrådsremiss från Justitiedepartementet

Utvidgade möjligheter att utreda förlisningen av passagerarfartyget Estonia

Publicerad

I lagrådsremissen föreslår regeringen att det införs ett nytt undan­tag från det straff­sanktionerade förbudet mot dykning och annan under­vattens­verk­sam­het vid vraket efter passa­gerar­fartyget Estonia. Undan­taget omfat­tar sådan verk­sam­het som avser att utreda fartygets förlisning.

Ladda ner:

Lagändringen före­slås träda i kraft den 1 juli 2021

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss (1 st)

  • Utvidgade möjligheter att utreda förlisningen av passagerarfartyget Estonia

    I lagrådsremissen föreslår regeringen att det införs ett nytt undan­tag från det straff­sanktionerade förbudet mot dykning och annan under­vattens­verk­sam­het vid vraket efter passa­gerar­fartyget Estonia. Undan­taget omfat­tar sådan verk­sam­het som avser att utreda fartygets förlisning.

Proposition (1 st)

  • Utvidgade möjligheter att utreda förlisningen av passagerarfartyget Estonia

    I propositionen föreslår regeringen att det införs ett nytt undantag från det straff­sanktio­nerade för­budet mot dykning och annan under­vattens­verk­samhet vid vraket efter passa­gerar­fartyget Estonia. Undan­taget omfattar sådan verk­samhet som avser att utreda fartygets förlisning.

Laddar...