Hoppa till huvudinnehåll
Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

En arvs- och testamentsrätt i tiden Dir. 2024:28

Publicerad

En särskild utredare ska göra en översyn av reglerna om arv och testamente i ärvdabalken. Reglerna ska anpassas till den digitala och ekonomiska samhällsutvecklingen och till hur människor bildar familj i dag. Syftet är att åstadkomma en modern, tydlig och trygg arvs- och testamentsrätt.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

  • ta ställning till frågan om arvsrätt för kusiner,
  • ta ställning till om förlust av rätt att ta arv eller testamente bör gälla i fler fall,
  • ta ställning till om skyddet för efterlevande sambo bör stärkas,
  • föreslå hur ett testamentsregister i offentlig regi kan inrättas,
  • bedöma om ett testamente bör kunna upprättas digitalt, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 augusti 2025.

Laddar...