Tilläggsdirektiv till Utredningen om en ny livsmedelsberedskap (N 2022:02) Dir. 2023:125

Publicerad

Förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 28 april 2022 kommittédirektiv om en ny livsmedelsberedskap (dir. 2022:33). Uppdraget skulle enligt direktiven redovisas senast den 1 december 2023.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 januari 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Utredningen om en ny livsmedelsberedskap (N 2022:02)

    Förlängd tid för uppdraget.

  • En ny livsmedelsberedskap

    En särskild utredare ska föreslå en utvecklad inriktning för livsmedelsberedskapen inklusive styrmedel för näringslivets medverkan. Förslagen ska utgöra en del av underlaget för regeringens fortsatta arbete för uppbyggnaden av livsmedelsberedskapen i syfte att stärka samhällets krisberedskap och det civila försvaret i enlighet med målet för det civila försvaret.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition