Tilläggsdirektiv till Ändamålsenliga undantag från strandskyddet för de areella näringarna Dir. 2022:138

Publicerad

Regeringen beslutade den 17 mars 2022 kommittédirektiv om ändamålsenliga undantag från strandskyddet för de areella näringarna (dir. 2022:18). Enligt utredningens direktiv skulle uppdraget redovisas senast den 31 mars 2023, men utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas senast den 31 december 2023.

Ladda ner: