Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Utfasning av ersättning för höga sjuklönekostnader S2023/02799

Publicerad

Socialdepartementet föreslår att bestämmelserna i lagen om sjuklön om ersättning för höga sjuklönekostnader ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2024.

Ladda ner:

Äldre bestämmelser ska fortfarande gälla kring kostnader för sjuklön som har redovisats i arbetsgivardeklarationer till och med redovisningsperioden juni 2024. 

Arbetsgivaren till en anställd med beslut om särskilt högriskskydd kan fortfarande ansöka om ersättning för kostnader för utbetald sjuklön inom ramen för denna förmån.