Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Ändrade bestämmelser om arbetstid för vattenverksamhet M2022/02272

Publicerad

I promemorian lämnas lagförslag som syftar till att göra det möjligt att tillåta en arbetstid som överstiger tio år för utförande av arbeten för vattenverksamhet. Bestämmelsen föreslås begränsas till sådana arbeten som utgör ett led i verksamhet som tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse och av särskilda skäl inte kan slutföras inom tio år.

Ladda ner: