Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen S2021/07285

Publicerad

Regeringskansliet föreslår att två nya lagar – lagen om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och lagen om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen – ska ersätta lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Regeringskansliet föreslår även följdändringar i andra lagar.

Ladda ner:

Förslagen innebär att processen för att ändra det kön som framgår av folkbokföringen särskiljs från processen för kirurgiska ingrepp i könsorganen.

Ändring bygger på självbestämmande

Ett övergripande mål är att en ändring av det kön som framgår av folkbokföringen som huvudregel ska bygga på självbestämmande.

Det ska inte krävas tillstånd från Socialstyrelsen för att få genomgå vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen.

Regeringskansliet föreslår vidare att den som har fyllt 12 år efter ansökan ska få ändra det kön som framgår av folkbokföringen. För den som är under 18 år görs ansökan av barnets vårdnadshavare. En ansökan för ett barn får inte göras utan barnets skriftliga samtycke. Vid en första ändring av det kön som framgår av folkbokföringen ska det inte ställas något krav på prövning av sökandens könsidentitet.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Genvägar