Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Tydligare reglering av hampa Ds 2021:34

Publicerad

Syftet med förslaget i denna promemoria är att förhindra att cannabis och varor som innehåller tetrahydrocannabinol (THC) når konsumentledet samtidigt som odling av hampa som jordbruksprodukt ska vara möjlig.

Ladda ner:

Hampa (Cannabis sativa L.) regleras både som narkotika och jordbruksprodukt. Med anledning av ett avgörande i EU-domstolen infördes 2003 ett undantag från den svenska cannabisdefinitionen, och därmed också från narkotikadefinitionen, för hampa av viss sort som odlas efter att ansökan om direktstöd getts in till behörig myndighet.

Dagens reglering av sådan hampa som undantas från cannabisdefinitionen har medfört tillämpningssvårigheter. Flera svenska myndigheter ser ett stort behov av en annan ordning än dagens för att komma till rätta med rådande rättsosäkerhet och de ologiska rättsliga konsekvenser som det har medfört.

Förslaget innebär att hampa undantas från cannabisdefinitionen och därmed bestämmelserna i narkotikalagstiftningen endast då hampan hanteras för industriellt ändamål enligt FN:s allmänna narkotikakonvention från 1961, det vill säga för produktion av fibrer och frön. Vidare skärps villkoren för odling av hampa, och ett förtydligande införs i fråga om befattning med skördad hampa, för att bättre överensstämma med bestämmelserna i EU:s förordningar om en gemensam organisation för jordbruksprodukter och direktstöd till jordbrukare.

Laddar...