Departementsserien och promemorior från Klimat- och näringslivsdepartementet

Sweden’s eighth national report under the Convention on Nuclear Safety Ds 2019:16

Publicerad

Ladda ner:

Sveriges åttonde nationalrapport enligt kärnsäkerhetskonventionen. Rapporteringen sker i enlighet med artikel 5 i kärnsäkerhetskonventionen och i enlighet med de riktlinjer angående utformningen av rapporter som fastställts inom konventionsarbetet.