Hoppa till huvudinnehåll
Rapport från Finansdepartementet

Teknisk bilaga till Fördelningspolitisk redogörelse april 2024

Publicerad

Ladda ner:

Denna bilaga innehåller en beskrivning av de datamaterial, modeller, meto­der, begrepp och definitioner som används i 2024 års fördelningspolitiska redogörelse (prop. 2023/24:100 bilaga 2).

Laddar...