Hoppa till huvudinnehåll
Rapport från Finansdepartementet

Teknisk bilaga till fördelningspolitisk redogörelse april 2018

Publicerad

Ladda ner:

Denna rapport beskriver de begrepp, definitioner, datamaterial och beräkningsmetoder som används i bilagan Fördelningspolitisk redogörelse till 2018 års ekonomiska vårproposition (prop. 2017/18:100 bilaga 2).

Laddar...