Rapport från Statsrådsberedningen

Sea Change: US Climate Policy Prospects Under the Obama Administration

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I december 2009 kommer regeringar från världens alla länder att samlas i Köpenhamn för att försöka förhandla fram ett nytt internationellt klimatavtal som ska ta vid när Kyotoprotokollet löper ut 2012. En svaghet i Kyotoprotokollet är att det land som står för det största utsläppet av växthusgaser, USA, inte ratificierat avtalet.

USA:s hållning i klimatfrågan tycks dock ha ändrats i och med att en ny president tillträtt. President Barack Obama har tydligt signalerat att USA nu är redo att engagera sig i internationella samarbeten för att möta klimathotet.

Kommissionen för hållbar utveckling gav Mikael Román och Marcus Carson vid Stockholm Environment Institute i uppdrag att analysera den ekonomiska och politiska utvecklingen i USA med fokus på klimatförändringarna.

De analyser och synpunkter som framförs i rapporten ansvarar författarna själva för.