Rapport från Finansdepartementet

Svensk politik för miljö och hållbar utveckling i ett internationellt perspektiv - En förhandlare reflekterar

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna rapport delger förhandlaren Bo Kjellén oss sina erfarenheter, reflekterar över den svenska politiken på miljö- och hållbarhetsområdet samt ger förslag och rekommendationer för den framtida politiken.